• Bijzondere Ledenvergadering 28 januari 2022

  Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van v.v. Winkel uit tot het bijwonen van de Bijzondere Ledenvergadering op vrijdag 28 januari 2022 om 20:00 uur.

  Afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen is de vergadering in de kantine of online. U kunt zich aanmelden via het secretariaat via secretaris@vvwinkel.nl.

  Agenda:

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Voorstel aanschaf zonnepanelen in combinatie met Led-verlichting

  4. Rondvraag

  5. Sluiting

  Het bestuur van v.v. Winkel