• Club van 100

 • De Club van Honderd is op 7 oktober 1994 opgericht. De oprichtingscommissie bestond uit: Gert Jan Butter, Hans Kruyssen, Gerrit Noordermeer en Kees de Veer.

  De Club van Honderd stelt zich tot doel om uiteindelijk te komen tot een club van 100 mensen die per jaar een bepaald bedrag beschikbaar stellen om activiteiten ten behoeve van vv Winkel financieel te ondersteunen.  Deze activiteiten vallen in principe buiten de normale begroting van de vereniging.  Extra aandacht wordt geschonken aan de jeugdige sporters. De eerste inleg was f 100,-- per lid, welke in het 2e jaar is verlaagd naar minimaal f 50,-- per jaar.

  Bijdrages van de Club van Honderd worden altijd op verzoek of voordracht gedaan.

  Het bestuur toetst de aanvragen aan de doelstellingen van de Club van Honderd en aan de financiële situatie van de club.

  De doelstellingen zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement (zie hieronder).

  De financiële situatie wordt bepaald door zowel de uitgaven (bijdrages) als door de inkomsten. De inkomsten bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de leden.

  Het op peil houden van de inkomsten is een voortdurende zorg.

  De Club van Honderd is daarom altijd op zoek naar nieuwe leden.

  Het bestuur van de CvH bestaat nu uit: Gertjan Butter, voorzitter; Maartje de Vries secretaresse en Jan Barelds, penningmeester.

 • Club van 100 bijdrages

  09-1999, donatie jubileumfeest € 5.000,-
  02-2004, vaantjes toernooi mini F-teams € 340,00
  03-2004, ballenpomp € 169,07
  03-2005, vaantjes toernooi mini F-teams € 340,00
  03-2006, vaantjes toernooi mini F-teams € 340,00
  04-2006, lichtmasten trainingsveld € 2.000,-
  04-2007, coniferenhaag € 868,14
  04-2007, hogedrukreiniger € 153,99
  07-2008, twee verplaatsbare jeugddoelen € 1.494,-
  08-2008, doelen en netten € 1.583,5
  05-2009, damesjassen € 450,00
  12-2009, AED (automatische defibrillator) € 1.000,-
  12-2011, sponsorbord € 238,00
  04-2014, rugspuit € 110,00
  06-2014, gift tbv aanschaf gereedschappen € 800,00
  06-2014, trainingsdoeltjes € 1.035,-
  11-2014, drie vlaggenmasten € 780,45
  11-2014, vlaggenen promotiematerialen € 513,65
  03-2015, drie reclameborden Cv100 € 239,58
  12-2015, elektrische ballenpomp € 87,07
  12-2015, gazonbanden voor de trekker € 662,93
  12-2015, zaalhuur wintertraining jeugd € 800,00
  12-2016, zaalhuur wintertraining jeugd € 800,00
  12-2016, reiskosten VR1 € 750,00
  12-2016, reiskosten MC1 NK € 300,00
  11-2018, beregeningshaspel € 3225,-
  03-2019, drie muziekhoorns € 900,00