• Club van Honderd toont ballen

  Met name in de periodes met beter weer kreeg ik als zondagsbestuursdienster veelvuldig de vraag: "Heeft u een bal voor ons om mee te voetballen"? Uiteraard vaak van de kinderen die met vader zijn meegekomen naar het complex. En dan moest ik altijd nee verkopen, want de ballen worden duur betaald. Daar zijn we dus zuinig op. Begrijpelijk.

  Toch vond en vind ik dat we als voetbalvereniging de voetbalsport bij de kinderen moeten stimuleren/aanwakkeren. Niet ontmoedigen met een nee. Daarom heb ik, gemotiveerd aan de Club van Honderd gevraagd een aantal ballen aan te schaffen die op verzoek aan kinderen beschikbaar gesteld kunnen worden.

  De Club van Honderd heeft positief op dit verzoek gereageerd en een aantal ballen besteld. Deze ballen (zie foto) zijn opgeborgen in het ballenhok van de senioren.

  Dus kan voortaan als om een bal gevraagd wordt een Club van Honderd bal worden meegegeven.
  Op de bal staat 2x Club van 100 gedrukt. Daardoor zijn de ballen altijd herkenbaar en te onderscheiden va andere ballen.

  Als aanvrager  betuig ik bij deze mijn dankbaarheid aan de Club van 100 en in het bijzonder aan Gertjan Butter en Arjen Klare die beiden, naar ik heb begrepen, hun best hebben gedaan om mijn wens te realiseren. Ik weet zeker dat de ballen een positieve bijdrage gaan leveren aan het club beleven van de jeugd van vv Winkel.

  Dank!