• Getrokken nummers obligatielening

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 30 september 2022 heeft de 16e trekking plaatsgevonden.

  De volgende nummers zijn uitgeloot:

  € 1000: nr. 5

  € 500:   nr. 23

  € 100:   nr. 47, 102, 103, 124, 135, 147, 158, 159

  Voor uitbetaling van de getrokken nummers kunt u per email contact opnemen met de penningmeester:

  penningmeester@vvwinkel.nl