• Update gezamenlijk sportcomplex

  Beste leden,

  Al jaren wordt er gesproken over een mogelijk sportcomplex.
  Op de achtergrond is dit de afgelopen periode ook doorgegaan.

  Door wat koerswijzigingen zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen voor de locatie.

  Uiteraard kijken wij hier als VV Winkel graag in mee.

  De komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden en zullen er voor ons als vereniging verschillende keuze momenten komen om verder mee te gaan in het traject.

  Wij streven naar een mooi plan met vele mogelijkheden en faciliteiten waarbij wij zeker onze eigen identiteit kunnen behouden.

  Want onze club blijft de mooiste en gezelligste van de regio.

  Hopelijk zien wij mekaar weer snel op en rond het veld. 

 • Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

  Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbal- en handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal over enkele jaren werkelijkheid zijn als het aan de verenigingen en stichtingen in de 2 dorpen ligt.

  Intentieverklaring

  De voetbal- en tennisverenigingen, de handbalvereniging en de stichtingen van de Niedorphal, Zwembad de Wirg en Sportstichting Niedorp weten het zeker: over enkele jaren willen zij een hypermodern en duurzaam sportcomplex die alle faciliteiten biedt voor een leefbare kern. Dit hebben de betreffende stichtingen en verenigingen afgesproken binnen een intentieverklaring, die in het najaar van 2020 door alle betrokkenen is ondertekend.

  Waarom samenwerken? Samen bereik je meer!

  Bij alle verenigingen en stichtingen zie je het aantal vrijwilligers afnemen. Daarnaast zijn de huidige niet duurzame accommodaties in minder goede of slechte staat, waardoor ze niet meer voldoen aan de huidige standaard. Zij zijn het er ook over eens dat je kosten kunt terugdringen door samen te werken. Maar misschien nog wel het belangrijkste

  door ontwikkeling en samenwerking ruimte te bieden voor initiatieven zoals nieuwe/ alternatieve sporten, gecombineerde lidmaatschappen en sociaal-maatschappelijke zaken, zoals bijvoorbeeld beweging voor ouderen.

  Gemeente Hollands Kroon steunt het plan

  De wethouder Mary van Gent was gelijk enthousiast toen de initiatiefgroep de ideeën presenteerde om tot een gezamenlijk sportcomplex te komen. Dit enthousiasme resulteerde in zogenaamde droomsessies met besturen van de verenigingen en stichtingen en een extern bureau die gespecialiseerd is in de begeleiding en realisatie van sportcomplexen. In deze droomsessies zijn de besturen gevraagd naar hun ultieme droom en dit is verwoord in een rapport. Daarnaast is de gemeente op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor de realisatie van het sportcomplex. Aanvankelijk werd de grond aan de Oosterweg in Nieuwe Niedorp hiervoor aangewezen en inmiddels is ook de grond aan de Limmerschouw in Winkel, tegenover Regthuys Golfbaan beschikbaar gekomen om dit plan te realiseren. Alle verenigingen en stichtingen zijn daar erg enthousiast over.

  Regieleden

  Inmiddels is er een stichting “Sportcomplex Niedorp/Winkel” opgericht, waaruit dit project getrokken zal worden. Om de besturen van de verenigingen en stichtingen niet te belasten met dit project zal er een zoektocht gestart worden naar regieleden, deze mensen gaan plaats nemen in de inmiddels opgerichte stichting. Zij zullen gevraagd de stappen te zetten die nodig zijn om tot een concreet plan te komen. In deze fase zal er regelmatig terugkoppeling zijn naar de bestuursleden van de verschillende verenigingen en stichtingen, maar zullen de regieleden zelfstandig het plan vorm gaan geven. Voor deze regieleden is een profielschets opgesteld, waarbij verschillende competenties een mooi team moeten gaan vormen.