• Infobulletin trainers

  Beste trainers,

  Ook jullie hebben mee gekregen dat we weer met de trainingen mogen starten, maar wel met in achtneming van een aantal spelregels.

  Aan jullie het verzoek om de spelregels, die op jullie betrekking hebben en die je onderstaand kunt vinden goed te lezen en uit te voeren, maar ook de spelregels voor de jeugd en de ouders. Ook deze beide spelregels kan je onderstaand terugvinden.

  Alleen als we met ons allen hier aan houden, kunnen we blijven trainen !

  Vanuit het bestuur, de jeugdcommissie en de technische commissie is bedacht om de jongste groep op zaterdagmorgen te laten trainen/sporten. Dit kan zowel individueel in teamverband of collectief (alles door elkaar heen). Dat zal per team verschillen, maar ook van de opkomst afhangen. Voorlopig laten we dit aan jullie eigen creativiteit over.

  De oudere groep gaat op hun eigen trainingsavonden 1x per week trainen. Alle schema’s vind je hier onder. Bij deze groep is van groot belang dat je de 1,5 meter afstand aanhoudt en laat aanhouden, zie hier op toe. Dit is ontzettend belangrijk. Kijk op de website van de KNVB voor oefenstof die met 1,5 meter afstand uitgevoerd kan worden. Deel je kennis en ideeën ook met je collega’s. Vang de jeugd op bij het hek en zorg ervoor dat ze na afloop van de training weer met inachtneming van de 1,5 meter afstand ze op tijd huiswaarts keren. Zorg dat je op tijd met de training stopt zodat jouw spelers vertrokken zijn voordat de volgende groep komt, we hebben bewust een half uur pauze ingelast.

  Houd ook de algemene veiligheid- en hygiëneregels in de gaten, voor zowel jezelf als voor je sporters. Denk bij alles dat naast alle protocollen en belemmeringen het plezier voorop moet staan, zowel voor je team als voor jezelf.

  Er mag alleen gebruik gemaakt worden van het trainingsveld en gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen, ontsmettingsmateriaal is beschikbaar.

  We gaan starten na Bevrijdingsdag op woensdag 6 mei en op zaterdag 9 mei voor de jongste groep (zie bijgaand de trainingsschema’s).

  Voor vragen kunnen jullie terecht bij het Coronateam. Ook ideeën en suggesties zijn welkom.

  • Andre Buikema                       06 - 50423834
  • Aike Minnes                             06 - 53988351
  • Laura Zwemmer                      06 - 13778287                   
  • Linda Wezel                              06 - 48933612

  NB we hebben bedacht dat we de jongste groep via de poort van het sportveld het trainingsveld betreedt, dat is alles eenvoudig te overzien. De ouders en jeugd zijn hiervan op de hoogte gesteld.

  Tijdschema’s

  Jeugd tot en met 12 jaar oud:

  9.00-9.45             smurfen, JO8, JO9          3 teams

  10.00-10.45        JO10, MO11                       4 teams

  11.00-11.45        JO11, J012, JO13              4 teams

   

  Jeugd tussen 13 en 19 jaar oud:

   

  Maandag            19.00 – 20.00                     JO13-1

  Maandag            19.00 – 20.00                     MO13-2

  Maandag            20.30 – 21.30                     JO17-1

   

  Dinsdag               19.00 – 20.00                     MO19-2

  Dinsdag               20.30 – 21.30                     MO19-1

   

  Woensdag          19.00 – 20.00                     JO15-1

  Woensdag          19.00 – 20.00                     JO14-1

   

  Donderdag         18.00 – 19.00                     MO15-1

  Donderdag         19.30 – 20.30                     MO17-1

  Vrijdag                 17.00 – 18.00                     MO13-1

   

  n.n.b. JO19-1

   

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

  •          voor alles geldt:  gezond verstand gebruiken staat voorop;

  •          blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

  •          blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar  buiten;

  •          blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief  getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze  persoon nog ziek kunt worden, moet  u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

  •          houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

  •          hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

  •          ga voordat je naar  de club vertrekt thuis naar het toilet;

  •          was voor je training thuis je handen met water  en zeep, minimaal  20 seconden;

  •          was je handen met water  en zeep  voor en na bezoek sportlocatie;

  •          douche thuis en niet op de sportlocatie;

  •          vermijd het aanraken van je gezicht;

  •          schud geen handen;

  •          kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct  daarna naar  huis.

   

  Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

  •             kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar  de accommodatie waar je training gaat geven;

  •             bereid je training goed voor. Voor 13 t/m  18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.

  •             zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m  18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;

  •             vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m  12 jaar en jeugd van 13 t/m  18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;

  •             zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen  zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

  •             maak  vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk,  met name  voor de groep  13 t/m  18 jarigen waarbij tijdens  het sporten 1,5 meter afstand moet  worden gehouden;

  •             wijs kinderen op het belang  van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

  •             help de kinderen om de regels  zo goed mogelijk uit te voeren  en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

  •             houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

  •             weet bij voorkeur wie er aanwezig  zijn bij de training/activiteit, zowel leden  als niet-leden;

  •             volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

  •             laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop  direct  vertrekken;

  •             laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop  dat ze na de training direct naar  huis gaan;

  •             zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen  noodzakelijk is;

  •             hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

  •             was of desinfecteer je handen na iedere training;

  •             blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

  •             blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft  (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

  •              blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief  getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen  na het laatste contact met deze  persoon nog ziek kunt worden, moet  u thuis blijven tot 14 dagen  na het laatste contact.