• Vrij naar Wikipedia: "Een kunstmeststrooier is een landbouwwerktuig, dat achter een tractor gebruikt wordt om kunstmest te strooien."

  Een strooier moet goed afgesteld zijn om een goede verdeling van de kunstmest over het land te verkrijgen. Zo moet deze goed horizontaal achter de tractor blijven hangen, zowel gevuld als bijna leeg.

  Er zijn verschillende typen kunstmeststrooiers zoals:

  1. Pendelstrooier
  2. Centrifugaal strooier
  3. Gedoneerde strooier

  Bij een pendelstrooier worden de kunstmestkorrels door een heen en weer gaande pendel weggeworpen en bij een centrifugaal strooier vallen de korrels op een snel ronddraaiende schijf, waardoor de korrels worden verspreid.

  M.u.v. punt C weten we dat allemaal wel.

  Bij een gedoneerde strooier heeft de  donateur alle benodigde pecunia-korrels al voor de ontvanger gestrooid en ben je vooral blij en dankbaar.

  Er zijn ook strooiers, zoals op de foto, waarbij de systemen centrifugaal strooier en gedoneerde strooier tegelijk zijn toegepast".

  Sinds kort is de maandagochtendploeg van vv Winkel verblijd met een kunstmeststrooier van het type CB; een gedoneerde centrifugaal strooier.

  Nu de gemeente HK zich (grotendeels) heeft terug getrokken voor wat betreft het onderhoud van de sportvelden en vv Winkel helemaal zelf voor de kwaliteit van de velden moet zorgen is een strooier een mooi onkosten besparend gereedschap voor de vereniging.

  Er wordt door een bedrijf drie à vier keer per jaar kunstmest gestrooid op de velden. En dat doen ze niet gratis.

  Vv Winkel én de Maandag Ochtend Ploeg zijn heel erg blij met de kunstmeststrooier. We hopen nog jaren plezier van deze mooie (vorm van) sponsorring te kunnen genieten.