• Nieuwe bestemmingen ‘oude’ kleding vv Winkel

  Aan het begin van het lopend seizoen heeft vv Winkel aan 27 veldteams nieuwe kleding uitgereikt.
  De ingeleverde ‘oude’ kleding lag tot voor kort in de EHBO-ruimte op het complex te wachten op een nieuwe bestemming.
  In maart 2019 is onze ‘oude’ kleding afgegeven aan twee stichtingen.

  Goods for Gambia en Vrienden van Suriname.

  Goods for Gambia is een stichting die er o.a. voor zorgt dat er goederen van Nederland naar Gambia worden verscheept. De meeste afzenders versturen hun spullen in bananendozen rechtstreeks naar het adres dat zij in Gambia hebben. Dat kan zijn voor een particulier, of zoals in ons geval, via een lokale gids die zorgt dat de voetbalshirt bij de plaatselijke voetbalclub komt. Deze container vertrekt 11 maart en komt eind maart in Gambia aan. De ontvanger krijgt een telefoontje van de stichting en heeft een maand de tijd om de spullen op te halen. Als het allemaal gelukt is sturen ze foto's op. Lukt het om wat voor reden niet, dan zorgt de stichting ervoor dat het alsnog een goede bestemming krijgt.

  "het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het welzijn van Suriname en haar bevolking."

  De Stichting "Vrienden van Suriname" verzamelt en verstuurt al meer dan 15 jaar gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar, zeer grote (40 ft) zeecontainers met hulpgoederen naar Suriname. In Suriname is de economisch crises nog lang niet voorbij, er heerst vooral onder de arme bevolking, bittere armoede.

  De activiteiten van de Stichting zijn grofweg in drie delen te onderscheiden: 

  1. het vergaren en verzenden via zeecontainers van hulpgoederen bijvoorbeeld schoolmeubilair, computers, rolstoelen, incontinentiematerialen, sportkleding, kinder- en babykleding etc.
  2. Nederlanders kennis te laten maken met Suriname en de veelzijdige Surinaamse gemeenschap, op allerlei bijeenkomsten informatie te verschaffen, lessen op scholen te verzorgen e.d. te zorgen voor stageplaatsen voor studenten.
  3. Ondersteuning van sociale (sport)projecten ten behoeve van de zwakkere in de samenleving (ouderen, kinderen, gehandicapten) , o.a. door fondswerving, het tegen kostprijs verkrijgen van goederen e.d. Uitgangspunt hierbij is dat de Stichting op voorhand nooit concrete toezeggingen doet. Pas als uit onderzoek blijkt dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden wordt overgegaan tot toezegging en concretisering van de hulp.