• Vooruitblik 2018-2019 jeugd

  Beste spelers en ouders,

  Het seizoen is zo goed als ten einde en ondertussen kijken we uiteraard al vooruit naar het seizoen 2018-2019. De eerste voorbereidingen werden de afgelopen weken getroffen.
  Een teamindeling is nog niet aan de orde geweest en niets over afgesproken, evenals welke trainer welk team gaat trainen. Dat staat de komende week op het programma.

  De komende week zitten we met alle betrokken trainers en coaches om tafel om een passend plaatje voor het nieuwe seizoen samen op papier te zetten. Dan pas worden beslissingen genomen en knopen doorgehakt. In de periode daaropvolgend komt alle informatie voor het komende seizoen op de website te staan, richtlijn is 15 juni.

  Mochten er spelers zijn die er over nadenken om te stoppen met voetballen bij onze vereniging, dan is onze vraag dit toch echt zo spoedig mogelijk door te geven via secretaris@vvwinkel.nl zodat wij hier rekening mee kunnen houden (afmelden bij de trainer/coach is niet voldoende). Mocht je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes hebben die er over nadenken te komen voetballen bij onze vereniging, laat hen dan weten dit ook zo snel mogelijk door te geven.

  Een aantal vragen en opmerkingen komen na afloop van het seizoen jaarlijks aan de orde. Om hier op vooruit te lopen, alvast enige toelichting.

  "Mijn kind is straks veel jonger/ouder dan de anderen in zijn team."
  Bij het indelen wordt er in eerste instantie gekeken naar de hoeveelheid spelers in een bepaalde leeftijdscategorie. Daarbij wordt uitgegaan van het geboortejaar van de speler:
  O19 - junioren geboren in 2000 en 2001
  O17 - junioren geboren in 2002 en 2003
  O16 ?? junioren geboren in 2003 en 2004
  O15 - junioren geboren in 2004 en 2005
  O14 ?? junioren geboren in 2005 en 2006
  O13 - pupillen geboren in 2005 en 2006
  O12 - pupillen geboren in 2006 en 2007
  O11 - pupillen geboren in 2007 en 2008
  O10 ?? pupillen geboren in 2008 en 2009
  O9   - pupillen geboren in 2009, 2010
  O8   - pupillen geboren in 2010 en 211
  Smurfen/smurfinnen geboren in 2011 en 2012

  Het geboortejaar van de speler is een harde eis van de KNVB. Het gebeurt zodoende dat binnen een team de ene speler in groep 8 zit en de andere speler in de 2de klas van de middelbare school.
  Het kan zijn dat ter completering van een team er 1 of 2 spelers in een team worden ingedeeld die jonger zijn (voorkeur) of een jaartje ouder zijn. Dit heeft te maken met verenigingsbelang en heeft voorrang op het teambelang of het individuele belang. De KNVB geeft bij uitzondering de mogelijkheid tot dispensatie.

  "Het was zo’n leuk team, en nu wordt het uit elkaar gehaald."
  Een team bij elkaar houden, ten koste van andere teams en spelers is uitgesloten.

  "Waarom kom ik, of mijn zoon/dochter, in een 2de of 3de team?"
  Mochten er in dezelfde leeftijdscategorie meerdere elftallen ingedeeld kunnen worden, dan gebeurt dit op basis van selectie. Dit geldt voor de meiden- en de jongensteams. Voor de criteria verwijs ik u naar het Technisch Beleidsplan (elders op de site te downloaden). Wij gaan er van uit dat de leden van de TC en de hoofdtrainers meer dan voldoende expertise bezitten om hier de juiste beslissingen in te nemen. Er is uiteraard bereidheid om bepaalde keuzes wat betreft selectie toe te lichten.

  "Waarom wordt er niet overlegd met de ouders over de teamindeling?"
  Wij mogen er van uit gaan dat ieder lid, of zijn/haar ouders, op de hoogte is van het beleid binnen onze vereniging en dat van de KNVB.

  We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd over de stand en gang van zaken. Voor wie nog op voetbalkamp gaan of een toernooi hebben, veel plezier gewenst!


  De Technische Commissie